Easy Credit cập nhật thông tin theo thông tư 18/2019/TT-NHNN

Thứ năm 26 Tháng mười hai 2019

I - Phương thức giải ngân trực tiếp cho khách hàng thông qua việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt:

Việc giải ngân trực tiếp cho khách hàng thông qua việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt do EASY CREDIT quyết định trên cơ sở thông tin, tài liệu, chứng từ thanh toán do khách hàng cung cấp và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quy định của EASY CREDIT ban hành trong từng thời kỳ.

EASY CREDIT chỉ giải ngân trực tiếp cho khách hàng đối với khách hàng không có nợ xấu theo báo cáo quan hệ tín dụng tra cứu tại Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam tại thời điểm gần nhất so với thời điểm ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng.

 

II - Giờ giao dịch thanh toán trong ngày:

Giờ giao dịch giải ngân:

Thông qua chuyển khoản ngân hàng: 24/7

Thông qua nhận tiền mặt tại quầy: Theo giờ giao dịch của ngân hàng Vietinbank và Sacombank

  1.   Giờ giao dịch thanh toán:

Thông qua chuyển khoản qua ngân hàng Vietinbank: 24/7

Thông qua ví điện tử MoMo, Payoo: 24/7

Thông qua tiền mặt tại quầy giao dịch hoặc các điểm thanh toán: Theo giờ giao dịch của ngân hàng Vietinbank và Sacombank

 

III - Khung lãi suất cho vay tiêu dùng, các loại phí, phương pháp tính lãi:

Khung lãi suất cho vay: từ 15% - 73%/năm, áp dụng từ ngày 01/10/2018

  1.  Các loại phí: EASY CREDIT áp dụng mức phí trả nợ trước hạn bằng 5% số tiền trả trước. Ngoài các loại phí nêu trên, EASY CREDIT không thu thêm bất cứ một loại phí nào khác từ khách hàng.

  1. Phương pháp tính lãi:  Thời hạn tính lãi: được xác định từ ngày tiếp theo Ngày giải ngân* Khoản vay đến hết ngày thanh toán hết Khoản vay và thời điểm xác định số dư để tính lãi là đầu mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

         Số tiền lãi: được tính theo dư nợ cho vay thực tế và thời gian duy trì số dư nợ cho vay thực tế đó.

         Trong đó, ngày giải ngân được định nghĩa như sau:

         Trường hợp việc giải ngân được thực hiện thông qua phương thức chuyển khoản thì ngày giải ngân là ngày EASY CREDIT chuyển thành công khoản vay vào tài khoản của Khách hàng theo thông tin cung cấp tại Hợp đồng tín dụng.

         Trường hợp việc giải ngân khoản vay được thực hiện thông qua dịch vụ chi hộ, ngày giải ngân là ngày Khách hàng nhận toàn bộ hoặc một phần Số tiền cho vay thực tế tại các đơn vị cung cấp dịch vụ chi hộ của EASY CREDIT.

 

IV - Các hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, khiếu nại của khách hàng, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng của EASY CREDIT:

Hình thức gián tiếp:

- Tổng đài dịch vụ: 1900 1066 hoặc *1066, nhấn phím số 2 từ 07 giờ đến 21 giờ các ngày trong tuần ngoại trừ các ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật và quy định của EASY CREDIT.

- Email: info@easycredit.vn

- Văn bản: gửi đến địa chỉ Lầu 5, số 610 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

  1.  Hình thức trực tiếp:

- Địa chỉ văn phòng EASY CREDIT: Lầu 5, số 610 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Thời gian làm việc: 8 giờ 30 đến 17 giờ 30 Thứ 2 đến Thứ 6, ngoại trừ các ngày Lễ, Tết